Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

1. Finansinės ataskaitos 2016 m. I ketvirčio.

2. Biudžeto vykdymo ataskaitos pagal 2016 03 31 duomenis.

3. Biudžeto vykdymo ataskaitos pagal 2016 06 30 duomenis.

3.1. 2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas.

4. Finansinės ataskaitos 2016 m. II ketvirčio.

5. Biudžeto vykdymo ataskaitos pagal 2016 09 30 duomenis.

6. Finansinės ataskaitos 2016 m. III ketvirčio.

7. Biudžeto vykdymo ataskaitos pagal 2016 12 31 duomenis. 

8. Finansinės 2016 m. metinės ataskaitos.

9. Biudžeto vykdymo ataskaitos pagal 2017 03 31 duomenis.

10. Finansinės ataskaitos 2017m. I ketvirčio

11.Biudžeto vykdymo ataskaitos pagal 2017 06 30 duomenis

12.Finansinės ataskaitos 2017m. II ketv.

13.Biudžeto vykdymo ataskaitos pagal 2017.09.30 duomenis

14.Finansinės ataskaitos 2017m. III ketv.

15. 2017m. biudžeto vykdymo ataskaitos

16.Finansinės 2017 m. metinės ataskaitos

17. Biudžeto vykdymo ataskaitos pagal 2018m. kovo 31d. duomenis

18.Finansinės ataskaitos 2018m. I ketv.

19.Biudžeto vykdymo ataskaitos pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

20.Finansinės ataskaitos 2018m. II ketv.

21. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2018m. rugsėjo 30d. duomenimis.

22. Finansinės ataskaitos 2018m. III ketv.

23. 2018 m. biudžeto vykdymo metinės ataskaitos

24. Finansinės ataskaitos 2019m. I ketv.

25. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019 m. kovo 31d. duomenimis

26. Finansinės 2018 m. metinės ataskaitos

27. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019m. birželio 30d. duomenimis

28. Finansinės ataskaitos 2019 m. II ketv.

29. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2019m. rugsėjo 30d. duomenimis

30. Finansinės ataskaitos 2019 m. III ketv.

31. 2019 m. biudžeto vykdymo metinės ataskaitos

32. 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

33. 2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos

34. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020 m. kovo 31 d. duomenimis

35. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2020m. birželio 30d. duomenimis

36. 2020m. II ketv. finansinės ataskaitos

37. Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d.

38.2020m. III ketv. finansinės ataskaitos

39. Biudžeto vykdymo ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d.

40. 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

41. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2021m. kovo 31d. duomenimis

42. 2021m. I ketv. finansinės ataskaitos

43. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2021m. birželio 30d. duomenimis

44. 2021m. II ketv. finansinės ataskaitos

45. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2021m. rugsėjo 30d.

46. 2021 m. III ketv. finansinės ataskaitos

47. Biudžeto vykdymo metinės ataskaitos 2021m.

48. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022m. kovo 31d. duomenimis

49. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 12 31

50. 2022m. I ketv. finansinės ataskaitos

51. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022m. birželio 30d. duomenimis

52. 2022m. II ketv. finansinės ataskaitos

53. Biudžeto vykdymo ataskaitos 2022m. rugsėjo 30d. duomenimis

54. 2022m. III ketv. finansinės ataskaitos