Komisijos, tarybos

Švenčionių miesto kultūros centro taryba

Siekiant formuoti efektyvią kultūros veiklos politiką, prie Kultūros centro sudaroma kolegiali patariamojo balso teisę turinti Kultūros centro taryba, kurios sudėtį ir reglamentą tvirtina ir atšaukia Kultūros centro direktorius.

Kultūros centro tarybą sudaro 5 nariai: 2 Kultūros centro atstovai, 1 nepriklausomas kultūros ir meno ekspertas, 2 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos deleguoti atstovai.

 Kultūros centro taryba:

1. svarsto ir vertina sezonines ir perspektyvines kūrybinės veiklos programas bei jų įgyvendinimo rezultatus;

2. aptaria naujausias meno programas ir teikia pasiūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros;

3. vertina meno kolektyvų veiklos apžiūras;

4. svarsto kitus klausimus.

 Kultūros centro direktorius negali būti Kultūros centro tarybos nariu.

 Kultūros centro taryba tvirtinama dviejų metų laikotarpiui.