Veiklos sritys

  1. Mėgėjų menas. Rajono mėgėjų meninės veiklos kolektyvų kuravimas, jų koncertinės veiklos organizavimas.
  2. Profesionalusis menas. Profesionalių kolektyvų koncertinės veiklos rajone organizavimas.
  3. Laisvalaikio kultūra. Pramoginių renginių, festivalių, parodų organizavimas.
  4. Liaudies kūryba. Etninės kultūros tęstinumo, vietos tradicijų išsaugojimo užtikrinimas.
  5. Specialistų kūrybinių iniciatyvų rėmimas.